Associazione IDEA o.n.l.u.s. Alessandria

 

 

Berta Paolo Presidente Associazione IDEA o.n.l.u.s. Alessandria

 

  

Savoldi Nadia Vicepresidente Associazione IDEA o.n.l.u.s. Alessandria

 

   

Bingo Claudio Consigliere Associazione IDEA o.n.l.u.s. Alessandria